COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

LA NOSTRA ORGANITZACIÓ ESTÀ ORIENTADA AL CLIENT

Disposem de plans d’autocontrol i d’avaluacions contínues,  amb l’objectiu de donar el millor servei possible als clients.

_mg_2862Quadres de comandament per a garantir lliuraments a clients (demores i errors).

Control d’errors en els processos de preparació/lliurament de la mercaderia i la facturació.

Millora i eficàcia dels nostres processos interns:

  • Compres
  • Logística
  • Vendes
  • Administració

FORMACIÓ DE PERSONAL

Processos de millora en tots els departaments de l’empresa.

Formem constantment als nostres equips per a millorar els diferents departaments.

FORMACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Disposem d’un pla de prevenció i formació en riscos laborals,  i estem en procés d’implantació de la OSHAS 1800.

test1RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT

Triem i separem els residus generals en les nostres instal·lacions.

Disposem d’un pla intern de reciclatge i d’ús sostenible dels consumibles administratius, eliminant totes les impressions no necessàries i donant una major importància als formats digitals.

Volem que tots els nostres processos siguin respectuosos amb el medi ambient.